Kontakt

skalbaggenbrf@gmail.com

Ordförande

Kjell Jansson
tel: 0705 79 80 86

Styrelseledamöter

Malin Sandström,  0762527918

Annica Liljedahl, 070 – 536 50 05

Jea Portnoff, 073 – 937 44 39

Gabriel Kihlman, 070 – 924 44 04